Articole

Articolele prezentate în această secţiune au fost publicate de-a lungul anilor în revistele de informatică editate de Agora Media, în principal NET Report (care înainte s-a numit PC Report). Menirea lor este să vă ofere informaţii suplimentare, în special despre tehnologiile folosite de IntraWeb Software şi despre domeniile de aplicabilitate.

Majoritatea articolelor sunt publicate sub licenţa publică Creative Commons astfel încât reproducerea lor este permisă în condiţiile licenţei (by-nc-nd).
Pentru acticolele fără menţiunea CC -- Some Right Reserved, reproducerea sub orice formă este permisă doar cu acordul explicit al deţinătorului drepturilor menţionat la sfârşitul fiecărui articol.


Weboscop

O serie de eseuri despre impactul computerelor şi a internetului asupra diverselor aspecte ale vieţii în Era Informaţiei. Articolele au fost publicate de "Ziarul Financiar" în suplimentul "Business High Tech" începând din februarie 2004, apoi în săptămânalul Business Magazin.

Apostrof

O serie de scurte eseuri sau comentarii despre diferitele aspecte ale lumii informatice. Arareori tehnice, de multe ori conjuncturale, mereu la persoana I-a, aceste tablete au făcut obiectul rubricii "Apostrof" din revista NET Report începând din martie 2001.

Baze de date

Articole din domeniul bazelor de date şi a tehnologiilor din spatele acestora. Cele mai multe au un pronunţat caracter tehnic şi presupun unele cunoştinţe teoretice privind fundamentele sistemelor de gestiune a bazelor de date.

Tutoriale

Un fel de "cursuri" pentru începători (cu sugestii de "bune practici" pentru nivelul intermediar). Lista domeniilor sau tehnologiilor software la care se referă rămâne deschisă.

Limbaje

O selecţie de articole care îşi propun să ofere cititorului introduceri accesibile - scurte şi informale - în diverse limbaje de programare, să dezvăluie esenţialul şi să furnizeze puncte de start pentru un studiu mai aprofundat.

Portrete

Câteva prezentări ale unor personalităţi marcante ale istoriei informaticii.

Diverse domenii

Această secţiune grupează articole care nu se încadrează în celelalte categorii. Cele mai multe tratează domenii de aplicabilitate ale tehnologiilor informatice şi mutaţiile pe care informatizarea le aduce în modul de funcţionare a organizaţiilor şi în viaţa de toate zilele.

Repere pe Web

Câteva prezentări ale unor situri Web remarcabile prin conţinut sau prin modul de prezentare. Nu toate au caracter tehnic, dar toate sunt interesante. Notă: Web-ul este dinamic. E posibil ca descrierile să nu mai corespundă formei actuale a siturilor.